Üzletszabályzat

Általános szerződési feltételek

 

A savill.hu webshop-ot Kiss Csaba egyéni vállalkozó üzemelteti, melynek

székhelye: 9600 Sárvár, Batthyány u. 4.

 

képviselője: Ifj. Kiss Csaba

 

telefonszáma: +36 (30) 2353679

 

telefonos ügyfélszolgálat száma +36 (95) 320707

+36 (30) 3855648

telefonos ügyfélszolgálat hétfő 8.00-17.00 óráig
kedd 8.00-17.00 óráig
szerda 8.00-17.00 óráig
csütörtök 8.00-17.00 óráig
péntek 8.00-17.00 óráig
szombat 8.00-12.00 óráig
e-mail címe: shop@savill.hu

 

számlaszáma: 10404735-47350024-00000000

 

adószáma: 53224615-2-38

 

cégjegyzék száma:
statisztikai számjele:
működési engedélyének száma:
  engedélyező hatóság: Sárvár Város Önkormányzata

 

Regisztráció

A savill.hu webshopjában való böngészéshez, a szöveges tartalmak, vagy a termékek megtekintéséhez nem szükséges a regisztráció.

Bármilyen áru megrendelése előtt azonban regisztrálni kell a rendszerben. A regisztráció során meg kell adni az E-mail címét és jelszavát. Ezen adatok illetve a nevének, a kívánt szállítási címének, és telefonszámának megadása a rendelés teljesítéséhez szükséges.

Az adatok helyességét bármikor ellenőrizheti és módosíthatja, törölheti jóváhagyás előtt. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem módosíthatók. Minden új megrendelés előtt adatait természetesen módosíthatja.

Személyes adatainak megadása után a rendszer egy e-mailt fog küldeni az ön által megadott e-mail címre, amiben megküldjük a személyes azonosítóját. A ‘Felhasználónév’ az e-mail címe első része. Ezt a jelszót később módosíthatja a baloldalon megjelenő Fiókom menüpont alatt.

A savill.hu. az ön által megadott információkat a vonatkozó adatvédelmi törvény betartásával, kizárólag írásbeli információ küldéséhez, a rendelési folyamat megkönnyítéséhez, valamint probléma esetén, az önnel való kapcsolatfelvételhez használja.

Megrendelés

Az egyes termékek mellett feltüntetett árak az ÁFA-t igen, de a házhoz szállítás költségeit nem tartalmazzák. Az ÁFA mértéke egyes termékféleségek esetében eltérő lehet. Az árak egy méter illetve egy darab termékre vonatkoznak, ha ettől eltérő információ nincs megadva a termékleírásban.

A megrendelés elküldése előtt bármikor megváltoztathatja, ellenőrizheti a kosara tartalmát a Kosár menüpontra klikkelve. Ha az adatok jóváhagyása után a megtöltött kosarat rákattintással elküldi, rendszer a Pénztár menüponthoz irányítja. A megrendelési folyamat a megrendelés jóváhagyásáig bármikor megszakítható, de a megrendelés, illetve annak összetétele, a jóváhagyás után már nem módosítható.

A rendszer a megrendelésről egy visszaigazoló e-mailt küld. Munkatársunk csakis abban az esetben veszi fel önnel a kapcsolatot telefonon, vagy e-mailben, ha valamilyen nem várt probléma lépne fel.

Fizetési módok

A fizetési módot a megrendeléskor választhatja ki. A fizetés történhet készpénzben (utánvéttel, vagy helyszíni kifizetéssel), vagy átutalással.

Készpénzes fizetésre lehetősége van utánvét formájában. Ekkor a szállítást végző futárnak kell kifizetni az áru ellenértékét. Módja van a termék személyes átvételére is, előzetesen egyeztetett időpontban a Sávill Villamossági Szaküzletben Sárváron.

Nem készpénzes fizetési mód választása esetén a termékek postázását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

Átutalás esetén a következő bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét: *****  . Ha a megrendelt áru vételárát 1 héten belül nem utalja át, úgy munkatársunk megkísérli felvenni önnel a kapcsolatot, hogy tisztázza a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.

Szállítási feltételek

Házhoz szállítás

Megrendelt árudat Magyarország egész területén házhoz szállítjuk, viszont kizárólag belföldi megrendeléseket áll módunkban elfogadni.

házhoz szállítás díja 2.500 Ft +ÁFA ország bármely területére, de a bruttó 50.000,-Ft feletti megrendelések esetében a szállítási költségeket átvállaljuk öntől, azaz a szállítás ingyenes.

Rendelését bármely napon, bármely időben feladhatja, rendszerünk azt automatikusan feldolgozza és visszaigazolja. A megrendelés státuszának változásáról e-mailt küldünk.

A Futár maximum 3-szor kísérli meg telefonon felvenni önnel a kapcsolatot, hogy az árut olyan időpontban szállítsa, amikor az önnek alkalmas. Ha nem jár sikerrel az árut visszaszállítja a Sávill villamossági szaküzletbe. Munkatársunk további 1 hétig próbálja meg a kapcsolatfelvételt, aztán a megrendelést töröljük a rendszerből.

Személyes Áruátvétel

A megrendelt termékek személyesen is átvehetők sárvári üzletünkben (9600 Sárvár, Batthyány u. 4.). Amennyiben ezt a lehetőséget választja, a rendelési folyamat során.

Szavatosság

1.  Kellékszavatosság
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül
a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy
– végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2)
hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató
csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére
történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően
bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével
azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában
fennállt.

  1. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó –
választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha
nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

  1. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén
kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a
termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az
üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban
meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Ha bármiféle kérdése, kérése, észrevétele, vagy problémája adódna cégünk működésével, az általunk forgalmazott termékekkel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt nekünk. Fordulj hozzánk bizalommal hétfőtől péntekig, 08.00-17.00 óra között a 06 (95) 320 707 telefonszámon.

Elállás

A szerződéstől, az áru átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a terméket vissza tudja szolgáltatni. Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatban felmerült esetleges szállítási díjat a savill.hu köteles legkésőbb 14 napon belül visszafizetni. Az áru visszaszállításának költségét ebben az esetben önnek kell viselni.

Jó vásárlást kívánunk!

 

Comments are closed.